Beyaz Bilgi ×
© 2021 Beyaz Bilgi

Network Hizmetleri

Network Bağlantı Hizmetlerib

Kurumların üretkenlik ve iletişim yeteneklerini artırarak daha başarılı hale gelmelerini sağlayan bilgisayar ağları artık iletişim çağının en önemli unsuru haline geldi. Firmalar için her türlü veri iletimini uçtan uca akıllı bir ağ üzerinde birleştirmek ve bu ağı ölçeklenebilir bir hale getirip kurmak çok büyük önem taşımaktadır. Tüm iletişimin tek bir alt yapı üzerinden yürümesi maliyetlerin azaltılmasını sağlayıp ayrı bir ağ kullanımının getirmiş olduğu karmaşıklığı da ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır. Beyaz Bilgisayar olarak küçükten büyüğe bütün kurumların network bağlantı hizmet ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Geniş Alan Ağ altyapısı çözümlerinin büyüyen işletmelerin ihtiyaçlarına cevap verebiliyor olması gerekir. Bu çözümlemeler aynı zamanda güvenlik, maliyet ve erişilebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır.

Geniş Alan Ağ çözümlerinin avantajları:

- Maliyetleri düşürür.
- Verimliliği artırır.
- Daha fazla ağ kullanıcısını barındırabilme.
- İşlerin online yürütülebilmesi.
- Kritik anda uygulamaların hizmet dışı kalma süresi azalır.
- Standartlara uyum sağlayan ağlara mobilite ve IP iletişimleri gibi çözümlemeler kolaylıkla entegre edilebilir.

Beyaz Bilgisayar, müşterilerinin yapısal kablolama konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla marka bağımsız çözümler üretmektedir. Talep edilen bu hizmetler/ürünler ile ilgili projenin tasarımı sırasında Mühendislik, fizibilite, danışmanlık hizmetleri vermektedir. Yapısal kablolama projelerinde Cat5e, Cat6, Cat7, Multi Mode ve Single Mode F/O kablolar kullanılarak çözüm sunulur.

Müşterinin talepleri doğrultusunda ses-görüntü, data iletişimi için hız kriterleri belirlenir. Bu talepler doğrultusunda müşterinin bina içi ve bina dışı keşifleri yapılarak en uygun ürünler tespit edilir.

Beyaz Bilgisayar müşterilerine sorunsuz ve yıllarca kullanabilecekleri yapısal kablolama sistemleri kurar.